W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Walim do realizacji projektu „Telebimy- nowoczesne eusługi w dziedzinie w sprawie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” oraz jego współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg

Data uchwały:
2012-04-30

Numer uchwały:
XVIII/96/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-30