W sprawie:
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Gminie Walim

Data uchwały:
2012-04-30

Numer uchwały:
XVIII/93/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.