W sprawie:
w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Walim.

Data uchwały:
2012-04-30

Numer uchwały:
XVIII/92/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.