Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

"Renowacja sieci kanalizacyjnej w gminach GĹ?uszyca, Jedlina Zdrój oraz Walim

 

Zawiadomienie o wszcząciu postępwania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Renowacja sieci kanalizacyjnej w gminach GĹ?uszyca, Jedlina Zdrój oraz Walim.”
 
Walim dnia 29.09.2009
 
OŚ 7624/08/01/09
 
ZAWIADOMIENIE
o wszcząciu postępwania
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49
i art. 61 § 4 Kodeksu postępwania administracyjnego Urząd Gminy w Walimiu zawiadamia, że zostało wszczęte postępwanie administracyjne na wniosek Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwo Wodocięgów i Kanalizacji z siedzibą Wałbrzych Aleja Wyzwolenia 39
z dnia 25.09.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
„Renowacji sieci kanalizacyjnej w gminach GĹ?uszyca, Jedlina Zdrój oraz Walim” lokalizacja zadania Gmina GĹ?uszyca, Jedlina Zdrój oraz Walim.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępwania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępwania, a przed wydaniem decyzji umożliwią im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądał. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępwania administracyjnego, stronę jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępwanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia do dnia 21.10.2009 r. w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. nr 13,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urządu tj. 7.30 - 15.30.
 
 
Otrzymują:
  1. Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji
Wałbrzych Aleja Wyzwolenia 39
  1. Urząd Miasta Jedlina Zdrój
  2. Urząd Miasta GĹ?uszyca
  3. Urząd Gminy Walim
  4. Pozostałe strony postępwania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U z 2006 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
  5. Tablica informacyjna Urządu Gminy Walim
  6. Biuletyn Informacji Publicznej walim.bip.net.pl
 
Sprawę prowadzi:
Adriana Zygadło – Cioruń
tel. 074 8494 353
Walim, dnia 29.09.2009 r.
 
 
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla inwestycji pn.
„Renowacji sieci kanalizacyjnej w gminach GĹ?uszyca, Jedlina Zdrój oraz Walim”
 
Poniższą informacje umieszcza się:
  1. na tablicy informacyjnej Urządu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urządu Gminy Walim
 
INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU
 
            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Walim informuje,
że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:
 
wniosek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, złożony w dniu 09.09.2009 r. Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji z siedziba Wałbrzych Aleja Wyzwolenia 39
                      dla przedsięwzięcia polegającego na
„Renowacja sieci kanalizacyjnej w gminach GĹ?uszyca, Jedlina Zdrój oraz Walim”
lokalizacja zadania Gminy : GĹ?uszyca, Jedlina Zdrój oraz Walim
 
 
 
 
INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 29.09.2009 r. DO DNIA 21.10.2009 r. ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG
I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Postanowienie o odstępieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adriana Zygadło-Cioruń
Data wprowadzenia:2009-09-29 14:50:41
Opublikował:Adriana Zygadło-Cioruń
Data publikacji:2009-11-13 13:44:59
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:25
Ilość wyświetleń:1682

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij