Walim, dnia  02.04.2012 r.

 

O g ł o s z e n i e

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony

 na okres od  02  kwietnia  2012  r. do    24 kwietnia  2012 r. wykaz  nr   4/2012  z dnia  02  kwietnia  2012 r.

nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Wykaz Nr 4/2012 z 2 kwietnia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy i do oddania w najem.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego i termin płatności

1 Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem

SW1W/000 40655

Jugowice ul. Główna obok numeru 21

działka numer 86/ 2

1928 m 2

Pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 4,50 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Zarządca nieruchomości ABK Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, Walim

Stawka czynszu : 0,53 . za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca. Zarządzenie Nr 127/2012 z 15.02.2012r.Czynsz podlega waloryzacji.

2. Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem

SW1W/ 00040655

Jugowice ul. Główna obok numeru 21.

działka numer 86/ 2

1928 m 2

Garaż blaszany o pow. użytkowej 24,12 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana garażem. Zarządca nieruchomości ABK Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, Walim

Stawka czynszu : 4,42 zł. za 1 m2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca. Zarządzenie Nr 127/2012 z 15.02.2012r.Czynsz podlega waloryzacji.

3. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

SW1W/000 29850

Zagórze Śl. ul. Drzymały obok nr 8

działka numer 304/12

1375 m 2 powierzchnia do wydzierżawienia17,40 m 2 na rzecz dotychczasowego użytkownika

Garaż blaszany o pow.17,40 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana garażem administrowana przez Gminę Walim.

Stawka czynszu : 4,00 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja. Zarządzenie Nr 20208 z 22.09.08 r.

4.Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

SW1W/000 29850

Zagórze Śl. ul. Drzymały obok nr 8

działka numer 304/12

1375 m2 powierzchnia do wydzierżawienia 17,40 m 2 na rzecz dotychczasowego użytkownika

Garaż blaszany o pow.17,40 m 2

-Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana garażem administrowana przez Gminę Walim.

Stawka czynszu : 4,00 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja. Zarządzenie Nr 202/2008 z 22.09.2008 r.

5.Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

SW1W/000 29850

Zagórze Śl. ul. Drzymały obok nr 8

działka numer 304/12

1375 m 2 powierzchnia do wydzierżawienia 44,80 m 2-na rzecz dotychczasowego użytkownika

Obiekt gospodarczy o pow.o pow. 44,80 m2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana obiektem gospodarczym administrowana przez Gminę Walim.

Stawka czynszu : 2,00 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja. Zarządzenie Nr 202/2008 z 22.09.2008 r.

6.Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

SW1W000 65124 SW1W000 78497

Zagórze śląskie

działki numer 87/2 i 91/74

2220 m 2 powierzchnia do wydzierżawienia 500 m 2

Most wiszący nad jeziorem Bystrzyckim z przeznaczeniem na kładkę dla pieszych

Nieruchomość przeznaczona na cele turystyczne o charakterze usługowym , oraz pod drogę wewnętrzną.

Wysokość czynszu : 1,00 zł. + 23 % podatek VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja. Zarządzenie Nr 138/2012 z 26.03.2012 r.