W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2012 r.

Data uchwały:
2012-03-19

Numer uchwały:
XVII/89/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.