W sprawie:
zmian do statuty SIK „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”.

Data uchwały:
2012-03-19

Numer uchwały:
XVII/88/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.