Walim, dnia 12.03.2012 r.

 

O g ł o s z e n i e

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od  12 marca 2012  r. do   03 kwietnia 2012 r. wykaz  nr   3/2012  z dnia 09 marca 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do     sprzedaży.

 

 Wykaz Nr 3/2012 z dnia 9 marca 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.

1

SW1W/000 45332

Zagórze Śląskie ul. Główna 23/2 nr obrębu 0010 Jednostka ewidencyjna Walim

156/1

502 m2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 920/10 000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju , kuchni i wc o łącznej pow. użytk. 36,97 m2 oraz piwnicy pow. 2,50 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.

Cena lokalu

 40 000 zł. cena lokalu stanowi cenę wywoławczą. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

2

SW1W/000 45332

Zagórze Śląskie ul. Główna 23/3 nr obrębu 0010 Jednostka ewidencyjna Walim

156/1

502 m2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1513/10 000

Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, wc, kuchni i 2 pokoi o łącznej pow. 62,47m2 oraz piwnicy o pow. 2,48 m 2.

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.

Cena lokalu

67 452 zł. zwrot kosztów dokumentacji. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.

3

SW1W/000 64336

Glinno nr obrębu 0002 Jednostka ewidencyjna Walim

201

1867 m2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze szutrowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i mieszkaniowo- rekreacyjne. Sposób zagospodarowania: działka objęta jest decyzją Nr 6/2011 o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

61 500 zł. + 23% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

4

SW1W/000 64325

Dziećmorowice obręb Rusinowa ul. Bystrzycka Nr obrębu 0007Jednostka ewidencyjna Walim

157

1273m2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz poszerzenie drogi.Symbol planu: MN i KDD. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego.

63 500 zł.+ 23% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

5

SW1W/000 40656

Dziećmorowice ul. Strumykowa Nr obrębu 0001Jednostka ewidencyjna Walim-

513/2

1869m2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz poszerzenie drogi. Symbol planu: MN/U2 i KDD. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową.

98 000 zł.+ 23% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

6

SW1W/000 71375

Dziećmorowice Nowy Julianów Nr obrębu 0001Jednostka ewidencyjna Walim-

8/2

1897 m2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nietrwałej nawierzchni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych.

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz teren zieleni izolacyjnej .Symbol planu: MN/U i ZIU. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową.

124 100 zł.+ 23% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

7

SW1W/000 71375

Dziećmorowice Nowy Julianów Nr obrębu 0001Jednostka ewidencyjna Walim

8/5

1619 m 2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nietrwałej nawierzchni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych.

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Symbol planu: MN/U . Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową.

101 100 zł.+ 23% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

8

SW1W/000 71375

Dziećmorowice Nowy Julianów Nr obrębu 0001Jednostka ewidencyjna Walim

8/3

9245 m 2

Działka niezabudowana, położona przy drodze asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Działka stanowi użytek rolny- pastwisko kl.III.

Rolnicze. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem na cele rolnicze.

80 700 zł.  cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami / mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 12 marca 2012roku.