W sprawie:
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

Data uchwały:
2012-02-27

Numer uchwały:
XVI/86/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVI/86/2012
- organ wydający Rada Gminy Walim
- data aktu: 2012-02-27
- tytuł aktu: w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 1051
- Data ogłoszenia: 14 marca 2012
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1051

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.
Dolnośląskiego.