W sprawie:
w nadania nazwy ulicy.

Data uchwały:
2012-02-27

Numer uchwały:
XVI/84/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVI/84/2012
- organ wydający Rada Gminy Walim
- data aktu: 2012-02-27
- tytuł aktu: w sprawie w nadania nazwy ulicy

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 1050
- Data ogłoszenia: 14 marca 2012
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1050

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.