W sprawie:
wniosku o uznanie za ochronne lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Data uchwały:
2012-01-30

Numer uchwały:
XV/81/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.