W sprawie:
wyrażenia zgody na powołanie Spółdzielni Socjalnej w Walimiu.

Data uchwały:
2012-01-30

Numer uchwały:
XV/80/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.