W sprawie:
sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu.


Data uchwały:
2012-01-30

Numer uchwały:
XV/79/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.