W sprawie:
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walim na 2012 rok.

Data uchwały:
2012-01-30

Numer uchwały:
XV/76/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.