Walim, dnia 27.01.2012 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od   27 stycznia 2012  r. do   17 lutego 2012 r. wykaz  nr   2/2012  z dnia    27 stycznia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do     dzierżawy.

 

Wykaz Nr 2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer działki pow.

Powierzchnia do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego i termin płatności

1. Najem na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

SW1W/000 30090

Walim ul. Mickiewicza 1/1a Nr obrębu 0009

582/1 0,0504 ha

lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne o powierzchni użytk. 20,78 m 2

Lokal użytkowy stanowiący garaż położony w budynku złożony z jednego pomieszczenia o pow. użytkowej 20,78 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania :garaż.

Stawka czynszu do przetargu 4,24 zł. za 1 m 2 + 23 % VAT Czynsz miesięczny płatny do 10- go każdego miesiąca

2. Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

SW1W/000 48307

Zagórze Śląskie Nr obrębu 0010

109/12

61,14 m 2

Część działki zabudowana jest garażem blaszanym o pow. 18,90 m 2 oraz część o pow. 42,24 m 2 jest użytkowana jako ogródek przydomowy

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako MNU i przeznaczona jest na cele mieszkalno - usługowe. Sposób zagospodarowania : garaż oraz ogródek przydomowy. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako Br/PsIV.

Czynsz roczny za grunt pod garażem 4,00 zł za 1 m 2 + 23 % VAT ogródek przydomowy 0,10 zł. za 1 m2 + 23 % VAT Czynsz roczny płatny do 15 maja .

3.Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

SW1W/000 48306

Zagórze Śląskie Nr obrębu 0010

109/8 52, 00 m 2

52, 00 m 2

Część działki zabudowana jest garażem o pow. 24 m 2 oraz część o pow. 28 m 2 stanowi ogródek przydomowy.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako MNU i przeznaczona jest na cele mieszkalno - usługowe. Sposób zagospodarowania : garaż oraz ogródek przydomowy. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako Br/PsIV.

Czynsz roczny za grunt pod garażem 4,00 zł za 1 m 2 + 23 % VAT ogródek przydomowy 0,10 zł. za 1 m2 + 23 % VAT Czynsz roczny płatny do 15 maja .