W sprawie:
okreslenia wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Data uchwały:
2011-11-16

Numer uchwały:
XII/60/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.