Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Zmianie sposobu użytkowania i rozbudowa istniejącego budynku Sanatorium "Poranek" na hotel w standardzie trzygwiazdkowym

Walim, dnia 05.05.2009 r.
 
 
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla inwestycji pn.
Zmianie sposobu użytkowania i rozbudowa istniejącego budynku Sanatorium „Poranek” na hotel w standardzie trzygwiazdkowym ”
 
 
Poniższą informacje umieszcza się:
  1. na tablicy informacyjnej Urządu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urządu Gminy Walim
 
INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU
 
            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Walim informuje,
że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:
 
wniosek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, złożony w dniu 27.04.2009 r. przez Urząd Gminy Walim, dla przedsięwzięcia polegającego na
Zmianie sposobu użytkowania i rozbudowa istniejącego budynku Sanatorium „Poranek” na hotel w standardzie trzygwiazdkowym ”
lokalizacja inwestycji – Zagórze Śląskie działka nr 105, obręb Zagórze Śląskie
 
 
 
 
INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 06.05.2009 r. DO DNIA 27.05.2009 r. ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG
I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wszcząciu postępwania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania
i rozbudowa istniejącego budynku Sanatorium „Poranek” na hotel w standardzie trzygwiazdkowym ” lokalizacja inwestycji – Zagórze Śląskie działka nr 105, obręb Zagórze Śląskie
Walim dnia 06.05.2009
 
OŚ 7624/05/01/09
 
ZAWIADOMIENIE
o wszcząciu postępwania
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49
i art. 61 § 4 Kodeksu postępwania administracyjnego Urząd Gminy w Walimiu zawiadamia, że zostało wszczęte postępwanie administracyjne na wniosek Caritas Diecezji Świdnickiej z siedziba pl. Jana Pawła II 1, 58 – 100 Ĺświdnica z dnia 27.05.2009 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Zmianiesposobu użytkowania i rozbudowa istniejącego budynku Sanatorium „Poranek” na hotel
w standardzie trzygwiazdkowym ” lokalizacja inwestycji – Zagórze Śląskie działka nr 105, obręb Zagórze Śląskie”.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępwania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępwania, a przed wydaniem decyzji umożliwią im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądał. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępwania administracyjnego, stronę jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępwanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia do dnia 27.05.2009 r. w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urządu tj. 7.30 - 15.30.
 
 
Otrzymują:
  1. Nadleśnictwo Ĺświdnica
Ĺświdnica ul. Sikorskiego 11
  1. Państwo Stanisława i Józef Ryl
Zagórze Śląskie ul. Główna 14A
  1. Pan Aleksander Kubera
Wrocław ul. Słowicza 14/3
  1. Urząd Gminy Walim
  2. Caritas Diecezji Świdnickiej
Ĺświdnica pl. Jana Pawła II
  1. a/a
 
 
Sprawę prowadzi:
Adriana Zygadło – Cioruń
tel. 074 8494 353
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adriana Zygadło-Cioruń
Data wprowadzenia:2009-05-06 11:16:53
Opublikował:Adriana Zygadło-Cioruń
Data publikacji:2009-05-06 11:21:05
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:25
Ilość wyświetleń:1735

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij