Walim, dnia 09.01.2012 r.

I N FO R M A C J A

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od   9 stycznia 2012  r. do   31 stycznia 2012 r. wykaz  nr  1/2012  z dnia   5 stycznia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do    sprzedaży.

 

Wykaz Nr 1/2012 z dnia 05 stycznia 2012 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.

1

SW1W/31257

Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57/3 Nr obrębu 0001 Jednostka ewidencyjna Walim

371/1

1794 m2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1281/10 000

Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, łazienki z wc, kuchni i dwóch pokoi o łącznej pow.użytk. 49,58m2 oraz piwnicy o 2,45 m i komórki o pow. 14,81m 2 pow. 1,73 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż na rzecz najemcy .

Cena lokalu   61 800 zł zwrot kosztów dokumentacji

2

SW1W40667/4

Jugowice ul. Główna 21/13 Nr obrębu 0003 Jednostka ewidencyjna Walim

86/3

1050 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości 1017/10 000

Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, łazienki z wc, kuchni 2 pokoi i schowka o łącznej pow. 68,83 m2 oraz piwnicy o pow. 13,78 m 2.

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.

Cena lokalu   92 500 zł. zwrot kosztów dokumentacji

3

SW1W/30628

Jugowice ul. Główna 18/6 Nr obrębu 0003 Jednostka ewidencyjna Walim

70

1900 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1033/10 000

Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, wc i schowka o łącznej pow. 40,35 m 2 oraz piwnicy o pow. 2,47m 2, stryszku o pow. 3,10 m 2 i komórki o pow. 3,32 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.

Cena lokalu   52 400 zł. zwrot kosztów dokumentacji

4

SW1W/30964

Walim ul. Kościuszki Nr obrębu 0009 Jednostka ewidencyjna Walim

560

0,01 ha

Działka niezabudowana oznaczona użytkiem B, przeznaczona na poprawę zagospodarowania działek numer 553 i 554/2.

C.67-zabudowa mieszkaniowa, strefa ruchu pieszego oraz główny ciąg pieszy.Sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

cena działki   5 600,00 zł + 23% VAT

5

SW1W/63914

Zagórze Śląskie ul. Drzymały

220/1

0,1925 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze szutrowej .

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem . Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

35 400, 00 zł. + 23 % VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

6

SW1W/63914

Zagórze Śląskie ul. Drzymały

220/2

0,1853 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze szutrowej .

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem . Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

34 000, 00 zł. + 23 % VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami / mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 09 stycznia 2012 roku.