Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Obowiązk sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowia wytwórni mas bitumicznych w Starym Julianowie

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
 
o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko
 
 
 
            Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępwania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) podają do wiadomości informację o nałożeniu na Pana Tomasza Buchman zam. Wałbrzych ul. Stawowa 1/6 obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na : budowie wytwórni mas bitumicznych w Starym Julianowie na działce nr 95/12 obręb Dziećmorowice.
 
                                                                                 
INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  tj. do dnia 14.11.2008 r. ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.
 
 

 
 
Walim dnia 31.10.2008 r.
 
OŚ 7624/04/04/08
POSTANOWIENIE
 
      Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Buchaman zam.  Wałbrzych ul. Stawowa 1/6 z dnia 03.10.2008 r.
Postanawiam
      Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego  na: „budowie wytwórni mas bitumicznych w Starym
Julianowie na działce nr 95/12 obręb Dziećmorowice”.
Zakres raportu powinien być zgodny z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony
środowiska i uwzględniać oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji, eksploatacji
i likwidacji, zgodnie z art. 52 ust. 3 tej ustawy.
 
UZASADNIENIE
W dniu 03.10.2008 r. został złożony wniosek Pana Tomasza Buchanan zam. Wałbrzych ul. Stawowa 1/6, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „budowie wytwórni mas bitumicznych w Starym Julianowie na działce nr 95/12 obręb Dziećmorowice”
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późĹ?. zm.) w/w inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.
Zważając na powyższe organ prowadzący postępwanie w dniu 09.10.2008 roku pismem znak: OŚ 7624/04/03/08 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu oraz pismem znak: OŚ 7624/04/02/08 z dnia 09.10.2008 r.
do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu o opinią co do obowiązku sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
W dniu 15.10.2008 roku (wpłynÄ?Ĺ?o 20.10.2008 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu pismem znak: PSSE/ZNS/624-37/AS/08 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Określając iż zakres raportu powinien być zgodny z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska i uwzględniać oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji, eksploatacji
i likwidacji, zgodnie z art. 52 ust. 3 tej ustawy.
Starosta Wałbrzyski pismem znak: TOĹ?.7633-71/08 z dnia 14.10.2008 r. (data wpływu do tut. Urządu Gminy: 16.10.2008 r.) postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ustalił także zakres w/w raportu zgodny z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wójt Gminy Walim postanowił w przedmiotowym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczególną uwagę zwrócię na analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z planowanym przedsięwzięciem. Związane jest to z pismem Państwa Małgorzaty i Tadeusza Kaliciłskich zam. Jaworzyna ĹŚl. ul. Witków 31A, którzy nie wyrażają zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Bioręc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji postanowienia.
 
POUCZENIE
 
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Walimw terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.   Wnioskodawca
2.   Pozostałe strony zgodnie z wykazem stron biorących udział w postępwaniu oraz wypisem z rejestru gruntów
3.   a/a
 
Do wiadomości:
1.   Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
      Al. Wyzwolenia 20
      58 – 300 Wałbrzych
2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
      ul. Armii Krajowej 35C
      58 – 302 Wałbrzych
 
 
 
 

Załączniki

Informacja o wydaniu decyzji (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Charakterystyka inwestycji (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Raport - Budowa wytwórni mas bitumicznych w Starym Julianowie (372kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-10-31 10:35:50
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-01-12 08:35:51
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:25
Ilość wyświetleń:1608

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij