Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-10-21, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg na oodanie w najem części nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Zagórzu Śląskim przy ulicy Głownej obok nr 19-20 .

 Walim, dnia  21.10.2011

 

 O G Ł O S ZE N I E Nr 47/2011

       Wójt  Gminy  Walim

ogłasza

 pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w  najem  na okres  3 lat  części nieruchomości  zabudowanej  garażem   o powierzchni  21,93  m2 położonej w  Zagórzu Śląskim przy ul.  Głównej  obok numeru 19-20, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu  Zagórze Śląskie jako działka nr  366/2, sklasyfikowanej użytkiem "Bi".

 Garaż  przeznaczony jest  do remontu na koszt  najemcy.

 Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta nr  SW1W/00075183/1.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  25 listopada   2011 roku o godzinie  10 30  w siedzibie Urzędu  Gminy w Walimiu  przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr  1- parter

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi - 4,24 zł/m2

Wadium       -  18,60  zł

Postąpienie -  nie mnie niż 0, 04  zł/m2

Do  wylicytowanej stawki  miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 zostanie doliczony  podatek VAT  w wysokości 23%. 

Wynegocjowany w przetargu czynsz najmu podlega  corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Waloryzacja dokonywana będzie w formie zawiadomienia.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia  21 listopada 2011 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524,  przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.  

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu. 

Przekazanie nieruchomości nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

Podpisanie umowy najmu z Zarządcą nieruchomości Administracją Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, 58-320 Walim nastąpi w terminie 14 dni od daty  wygrania  przetargu. Nie podpisanie w w/w terminie umowy  powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym.

            Wzywa się  zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

  Przedmiotową nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z pracownikiem  Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa 8, 58-320 Walim  tel. 74 8457 324.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej  www.bip.walim.pl.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2011-10-21 07:56:48
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2011-10-21 07:56:55
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2011-10-21 08:00:20
Ostatnia zmiana:2011-10-21 08:00:38
Ilość wyświetleń:1671

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij