Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-10-05, Wójt Gminy Walim ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości numer 175/1 w Michałkowej o powierzchni 0,6197 ha

 

 

Walim, dnia 05.09.2011 rok

Ogłoszenie Nr 45/2011

Wójt Gminy Walim

Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem 175/1      o powierzchni 0,6197 ha w Michałkowej. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi. W skład nieruchomości wchodzi użytek zielony oraz las. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny lasów.   

 

 1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Numer SW1W/00030156/6.
 2. Cenę wywoławczą do rokowań ustala w wysokości11 000 złotych.
 3. Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 28 czerwca 2011roku i 14 września 2011 roku.
 4. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składaćw Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pokój nr 1,najpóźniej do dnia 10 listopada 2011r.  do godziny 15 00  w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości numer 175/1 w Michałkowej.   
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:

-          Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

-          Datę sporządzenia zgłoszenia

-          Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

-          Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

-         Kopię wpłaty zaliczki

 1. Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibieUrzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9       w dniu 16 listopada 2011 roku o godzinie 1030
 2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

-         dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 1 000 złotych na konto Gminy Walim Nr konta: 62  1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 10 listopada 2011r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

-         W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej.  

 1. Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. 
 2. Zastrzega się prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 3. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę, płatna jest jednorazowo na konto Gminy Walim najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony pisemnie. Nie przystąpienie Nabywcy do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Koszty notarialne i sądowe obciążają Nabywcę.
 4. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 17 maja 2011 roku.
 6. Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się z ustaleniami                               i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania nieruchomości.
 7. Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8494350.
 8. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej: www.bip.walim.pl

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2011-10-05 12:56:31
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2011-10-05 12:56:45
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2011-10-05 12:59:54
Ostatnia zmiana:2011-10-05 13:00:03
Ilość wyświetleń:1741

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij