Wójt Gminy Walim,

podaje do publicznej wiadomości: Listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z zasobu komunalnego gminy wg stanu na dzień 30 września 2011 r

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Kategoria lokalu

1

Małgorzata Kolasa

Walim

socjalny

2

Dorota Lubińska

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

3

Mariusz Stępień

ostatnio zam.Dziećmorowice

socjalny

4

Dominik Małecki

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

5

Anna Ficek

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

6

Krzysztof Ficek

Dziećmorowice

socjalny

7

Grzegorz Kupczyk

Walim

socjalny

8

Ewa Janicka

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

9

Monika Kryniewicz

Dziećmorowice

socjalny

10

Monika Żurak

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

11

Jolanta Czapla

Walim

socjalny

12

Adam Kubacki

Dziećmorowice

socjalny

13

Aneta Nizio Nguyen

Stary Julianów

socjalny

14

Dariusz Utzig

Dziećmorowice

socjalny

15

Małgorzata Łoś

Walim

socjalny

16

Karolina Gładkowska

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

17

Antoni Gajdzis

Walim

socjalny

18

Roman Gawryś

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

19

Joanna Motowilczuk

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

20

Mariusz Pokora

Walim

socjalny

21

Róża Drozdek

Glinno

socjalny

22

Małgorzata Firlej

Olszyniec

socjalny

23

Ewa Łachecińska

Dziećmorowice

socjalny

24

Dorota Kaczorowska

Walim

socjalny

25

Sylwia Miś

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

26

Aleksandra Maj

Walim

socjalny

27

Roksana Kozyra

Zagorze Ślaskie

socjalny

28

Andrzej Banach

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

29

Paweł Noga

Zagórze Śląskie

socjalny

30

Kamil Olejnik

Walim

socjalny

31

Bożena Draus

Zagorze Śląskie

Socjalny

 

Informuje się ponadto, że z listy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r zostały skreślone następujące osoby w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu.:

Grzegorz Mutzner, Grzegorz Chmielewski

 

Na listę po skreśleniu w dniu 30 czerwca 2011 przywrócono gospodarstwa domowe , które złożyły odwołania o przywrócenie zgodnie z §12 ust 10 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/21/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i spełniły warunki .

Odwołania złożyły i przywrócone zostały 4 gospodarstwa domowe:

  1. Mariusz Stępień - ostatnio zamieszkały w Dziećmorowicach - przywrócono na pozycję 3

  2. Adam Kubacki - Dziećmorowice - przywrócono na pozycję 12

  3. Dorota Kaczorowska - Walim - przywrócono na pozycję 24

  4. Sylwia Miś - Walim - przywrócono na pozycję 25