Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Walim, dnia 2011.09.05

IT. 6722.1.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Walim:

1.    Nr XLV/263/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim,

2.    Nr XLIX/280/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Rzeczka, gm. Walim (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rzeczka w Gminie Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/167/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 kwietnia 2001 r.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od
12.09.2011 r. do 03.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2011 r.

 

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Walim

 

Krzysztof Łuczak

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Mika
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sebastian Mika
Data wprowadzenia:2011-09-05 12:44:03
Opublikował:Sebastian Mika
Data publikacji:2011-09-05 12:48:58
Ostatnia zmiana:2011-09-05 12:49:15
Ilość wyświetleń:1597
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij