Walim, dnia 25.08.2011 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od   25 sierpnia  2011 r.  do   16 września 2011 r. wykaz  nr  12/2011  z dnia   25  sierpnia  2011 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  dzierżawy.

 

Wykaz Nr 12/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres lat trzech .

 

Lp Forma zbycia

Numer KW

Położenie nieruchomościnumer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1 Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

SW1W/000 73 363/1

Walim Nr obrębu 0009

405/25

93 m 2

Działka częściowo jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 18 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności dzierżawcy oraz w części o pow. 75 m 2jest użytkowana jako ogródek przydomowy.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania : ogródek przydomowy .

Czynsz : pod budynkiem 2,00 zł, za 1 m 2+ 23% VAT ogródek przydomowy 0,10 zł. za 1 m2+ 23 % VAT Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku.

2. Dzierżawa w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

SW1W/000 75183/1

Zagórze Śląskie ul. Główna Nr obrębu 0010

część działki nr 366/2

21,93 m 2

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana garażem o pow. użytkowej 21,93 m 2 przeznaczonym do remontu.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Sposób zagospodarowania : garaż .

Stawka czynszu do przetargu : 4,24 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.