Informacja o złożeniu wniosku i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Walim, dnia 27 czerwca 2006 r.

Poniższą informacje umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Walim

 

INFORMACJA O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZACA WNIOSKU I RAPORTU

 

            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z pó?n. zm.), Wójt Gminy Walim informuje, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:

 

Informację:

o złożonym wniosku w dniu 19.06.2006 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przez Polską Telefonię Cyfrową ŚCentertel? Sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Frąszczaka, dla rzedsięwzięcia śrozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ?Sokolec? 4192/4345, na działce nr 172/10, obręb Rzeczka.

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 27.06.2006 r. DO DNIA 19.07.2006 r.

ISTNIEJE MOZLIWO?Ć PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.