Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Informacja o o wszcząciu postępwania administracyjnego dotyczącej "odbudowa mostu gminnego na drodze gminnej dr 232"

                                                                                                      Walim, dnia 4 października 2007 r.
OŚ 7624/02/07/01     
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszcząciu postępwania administracyjnego
 
 
            Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępwania Administracyjnego (Dz.U nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, z 2001 r. poz 627 z późn. zm), że w dniu 3 października 2007 na wniosek Gminy Walim wszczęto postępwanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej odbudowy mostu gminnego na drodze gminnej dr 232, zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonej jako działka nr 254 obręb Jugowice.
            Jednoczeńnie informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu przy ulicy Bocznej 9 w pokoju nr 8 w godz. od 8ºº do 15Âş.
 
 
Sprawę prowadzi: Adriana Zygadło - Cioruń tel: 074 / 84 94 353 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Walim
 
 
Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. " Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2007 r. została wydana decyzja        o umorzeniu postępwania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego "odbudowa mostu gminnego" na drodze gminnej nr 232 zlokalizowanej na działce nr 254 obręb Jugowice.
 
 
O następującej treści :
 
Walim 22 listopada 2007 r.
 
OŚ 7624/02/07/06
 
 
DECYZJA
 
 
Działając na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępwania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z § 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu                         o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 158, poz.1105)
 
Postanawiam
 
umorzyć postępwanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "odbudowa mostu gminnego", na drodze gminnej nr 232 zlokalizowanej na działce nr 254 obręb Jugowice.
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z opinią Wojewody DolnoŚląskiego przedmiotowe przedsięwzięcie " pomimo, że zlokalizowane na granicy projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Nietoperzy Gór Sowich" " nie powinno znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji, lokalizację oraz ograniczoną skalę jej oddziaływania.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zatem nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu w zakresie oddziaływania ww. przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Jak również stosownie do § 56 rozporządzenia, wymienionego na wstępie, nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zatem zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jej realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym postępwanie stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.
 
Pouczenie:
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Walim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Otrzymują:
  1. Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim
  2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Ul. C.K. Norwida
  1. Pan Jan Byra
  2. Pan Franciszek Petecki
  3. Pani Józefa Hummel
  4. Pan Antoni Gąsior
 
 
Do wiadomości :
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Armii Krajowej 35C
58-302 Wałbrzych
2. Starosta Powiatowy w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20,
58-300 Wałbrzych
3. Wojewoda Województwa DolnoŚląskiego
Pl. Powstałców Warszawy 1
50-951 Wrocław
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-10-09 13:22:48
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-11-23 10:36:19
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:24
Ilość wyświetleń:1637

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij