Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACYPODINSPEKTOR D/S PROMOCJI GMINY,KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

WÓJT GMINY WALIM
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
PODINSPEKTOR  D/S PROMOCJI GMINY,
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
 
  1. Wymagania niezbędne:
a)      Wykształcenie wyższe magisterskie– specjalność administracja.
b)      Doświadczenie w pracy samorządowej.
c)      Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
     2. Wymagania dodatkowe:
 
a) Umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
b) Odporność na stres.
c) Łatwość podejmowania decyzji.
d) Operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność.
e) prawo jazdy kat.B
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
a)      opracowanie, organizacja i realizacja zadań związanych z promocją gminy,
b)      współpraca z domami kultury i organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i promocji gminy,
c)      promocja turystyczna gminy, prowadzenie spraw z zakresu turystyki, sportu i rekreacji,
d)      monitorowanie funduszy dofinansujących przedsięwzięcia, kulturalne i sportowe gminy,
e)      sprawy dotyczące rozwoju kultury, kultury fizycznej, działalności rekreacyjnej i turystyki w gminie,
f)       współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy,
g)      sprawy dotyczące udziału gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach,
h)      realizacja imprez masowych, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest gmina,
i)        realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
           
    4. Wymagane dokumenty:
          
            a) życiorys (CV)
            b) list motywacyjny
            c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie
                odbytych studiów/
            d) kwestionariusz osobowy
            e) kserokopie świadectw pracy
            f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
                / kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
            g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w
 stanowiska pracy
            h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds.  PROMOCJI GMINY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI do dnia 07.12.2007r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Kandydat zostanie zatrudniony na okres próbny do 3 miesięcy a następnie na czas określony do 6 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny umowa będzie zawarta na czas nieokreślony
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
 
Walim, dnia 26.11.2007r
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
Urząd Gminy Walim
58-320 WALIM ul. Boczna 9
.
 
Podinspektora ds. Promocji Gminy, Kultury, Sportu i Turystyki
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Wioletta Sowa
Walim
2.
Sławomir Turliński
Wałbrzych
3.
Dorota Mika
Zagórze Śląskie
 
 
 
 
                                                           Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 10.12.2007r
 
INFORMACJA
 
 
o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko
 
Podinspektora ds. Promocji Gminy, Kultury, Sportu i Turystyki
 
 
 
 
Termin:
 
Dnia 17 grudnia  2007r o godzinie 11.00 sala narad w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne
 z kandydatami.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  
 
na PODINSPEKTORA DS. PROMOCJI GMINY,
KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Wioletta Sowa  zamieszkały/a w Walimiu
   
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Wioletta Sowa spełnia w największym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, uzyskała najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Łuczak
                                                           Walim 17.12.2007r

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2007-11-07 20:21:02
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:21:53
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:3074

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij