Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ANIMATORA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W WALIMIU

Konkurs na dwa stanowiska:
Trener – Animator sportu na kompleksie boisk Orlik 2012 w miejscowości Walim.
 
Wójt Gminy Walim ogłasza konkurs na stanowisko
„Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.
Forma umowy:
           Umowa – zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: marzec – listopad;
           W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi na stanowisko 80 godzin;
           80 godzin – umowa z Urzędem Gminy Walim;
           80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
Niezbędne kwalifikacje:
           Ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
           Dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie);
           Niekaralność za przestępstwa umyślne;
           Nieposzlakowana opinia;
           Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy;
           Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela , trenera lub instruktora sportu;
           Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
           Popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Walim;
           Organizacja imprez i turniejów sportowych;
           Włączenie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Walim do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem;
           Współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Walim w organizacji zajęć sportowych;
           Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych;
           Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu;
           Koordynowanie prac porządkowych;
           Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 
Wymagane dokumenty:
           CV;
           List motywacyjny;
           Koncepcja funkcjonowania obiektu;
           Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich;
           Kserokopie świadectw pracy;
           Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;
           Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
           Oświadczenie o niekaralności;
           Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowa;
           Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej ora korzystania z pełni praw publicznych.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim
w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 do dnia 14 .02.2011 r.
Dokumenty powinny być umieszczone w kopercie z adnotacją: ANIMATOR „ORLIK 2012”.
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. ul Boczna 8A , tel.             74/84230 33      
 
Postępowanie konkursowe będzie składać się z dwóch etapów:
  • Etap pierwszy – wstępna selekcja;
  • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie.
Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
 
 

               LISTA KANDYDATÓW

               SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Na staowisko trenera- animatora sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012 w Walimiu

 

 

 

1.Pakuła Dariusz      Walim

2.Ignasiak Joanna    Głuszyca

3.Kozak Agnieszka  Wałbrzych

 

 

 

Informujemy,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pani  Kozak Agnieszka zamieszkała w Wałbrzychu

                                            Imię i nazwisko                                                       miejsce zamieszkania

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            Pani Kozak Agnieszka  w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością oraz doświadczeniem w  przedmiotowym zakresie, które gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań na przedmiotowym stanowisku.

 


 

 Walim, 16 lutego 2011 r.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Łuczak

 

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2011-02-07 20:21:02
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:21:25
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:3108

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij