Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko Dyrektora Administacji Budynków Komunalnych w Walimiu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  
 
na Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych
w Walimiu
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Czesław Kalita zamieszkały/a w Kamiennej Górze
               Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Czesław Kalita w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko uzyskał łącznie najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej .
 
 
Przewodniczący Komisji
Huberta Tytko
                                                           Walim 12.04.2007r
 
 
 
WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA NABÓR
 
na Dyrektora Administacji Budynków Komunalnych w Walimiu
 
W
 
 
 
1I                                            Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1).     wykształcenie wyższe – budowlane ogólne,
2).     wymagany staż pracy 6 lat w tym na stanowisku kierowniczym 2 lata,
3).       posiadanie licencji zarządcy nieruchomości,
4)      znajomość przepisów z zakresu:
 - prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych,
         -prawa zamówień publicznych,
         -zarządzania i administrowania nieruchomościami,
         -kodeks postępowania administracyjnego
5).       nieposzlakowana opinia,
 
             Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
1).     uprawnienia budowlane,
2).        umiejętność obsługi komputera
3).       znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego ? Norma PRO
4).       doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej w okresie co      najmniej 3 lat poprzedzających niniejszy nabór
5).       umiejętność pracy w zespole,
6).       dyspozycyjność,
7)        własny samochód.
 
           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
 
1). sprawowanie zwykłego zarządu komunalnego zasobem lokali stanowiącym własność
     gminy.
2) planowanie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących.
3) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem remontów.
4) współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie gospodarowania
      nieruchomościami wpólnotowymi.
5)   wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 
       Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
 
         1)   Życiorys (CV)
          2) List motywacyjny.
          3) Kwestionariusz osobowy.
          4) Kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.
          5) Kopia lub odpis dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
            (dyplom, zaświadczenia).
          6) Oświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.
          7) Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności na stanowisku kierowniczym (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia).
   
                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko na Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu do dnia 30.03.2007r do godz. 12.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r z późń. zm. w sprawie ustalenia ?Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu?.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)?.
 
 
Walim, dnia 15.03.2007r
Wójt Gminy
Adam Hausman
 
 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM58-320 WALIM ul. BOCZNA 9


LISTA KANDYDATÓW

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci :

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania


1.

Czesław Kalita

Kamienna Góra

2.

Jadwiga Koczan

Wałbrzych

3.

Lidia Mendak

Pszenno


Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji

Walim 02.04.2007r

 

 

 

 

 

 

INFORMACJAo terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko


Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w WalimiuTermin:


Dnia 11 kwietnia 2007r o godzinie 13.00 sala

narad w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9

odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z

kandydatami.

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2007-03-07 20:17:59
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:18:47
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:3049

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij