Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENTA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 


1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe lub średnie.
b) Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
c) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
d) Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
e) Umiejętność pisania wniosków.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.
b) Znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów.
c) Umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
d) Umiejętności obsługi systemów informatycznych.
e) Łatwość podejmowania decyzji.
f) Operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Przygotowywanie i opracowywanie merytoryczne wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na realizację projektów.
b) Przygotowywanie i zbieranie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie.
c) Koordynacja prac wykonywanych przez inne komórki organizacyjne Gminy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy zewnętrznych.
d) Ścisła współpraca z instytucjami wdrażającymi i darczyńcami w fazie przygotowawczej wniosku, jak również w trakcie oceny całego projektu.
e) Przygotowanie i gromadzenie dokumentów w zakresie realizacji promocji Unii Europejskiej w gminie, a także promocji realizowanych projektów i jego etapów.
f) Monitorowanie obowiązujących dokumentów programowych rozwoju polski w odniesieniu do Gminy Walim.
g) Informowanie Wójta o zagrożeniach związanych ze zmianami programowymi funduszy strukturalnych.
h) Przygotowanie zapytań ofertowych do firm konsultingowych opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych (m.in. oceny oddziaływania na środowisko).
i) Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym i rzeczowym inwestycji i remontów realizowanych przez gminę współfinansowanych przez fundusze zewnętrzne.
j) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania: inwestycyjne, remontowe plany zagospodarowania przestrzennego, zakupy i dostawy oraz inne zlecone przez Wójta Gminy.
k) Współpraca z gminnymi jednostkami w zakresie organizowania przetargów.
l) Sporządzanie sprawozdań statystycznych z realizacji zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV)
b)list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie
odbytych studiów, preferowane uprawnienia budowlane/
d) kwestionariusz osobowy
e) kserokopie świadectw pracy
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska
pracy
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w terminie do dnia 17.04.2009r do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Walim, dnia 03.04.2009r

 

Załącznik Nr 4
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
Urząd Gminy Walim
58-320 WALIM ul. Boczna 9
.
 
Referenta ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:
 

Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Justyna Dobek
Walim

 
 
 
 
                                                           Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 17.04.2009r

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2009-04-07 20:16:58
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:17:46
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2769

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij