Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR D/S DROGOWNICTWA

WÓJT GMINY WALIM
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
PODINSPEKTOR  D/S  DROGOWNICTWA
 
1.       Wymagania niezbędne:
a)      Wykształcenie średnie techniczne, preferowane budowlane
b)      Staż pracy 3 lata.
c)      Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
    2. Wymagania dodatkowe:
 
b) Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie
     samorządu gminnego w tym przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym,
     o finansach publicznych, znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach.
c) Znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych .     
d) Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.  
e) Umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
f)  Odporność na stres.
g) Łatwość podejmowania decyzji.
h) Operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.
 
    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
           
a) Udział w planowaniu robót.
b) Koordynacja i nadzór realizacji zadań inwestycyjnych dot. drogownictwa .        
c)   Opisywanie i zatwierdzanie faktur do zapłaty.
d) Współpraca z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie
  swoich obowiązków.
e) Udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze
 środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
f) Przygotowanie materiałów do konstrukcji budżetu na dany rok.
g) Wydawanie decyzji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
h) Prowadzenie spraw w zakresie orzekania o przywróceniu pasa drogowego drogi
gminnej do stanu poprzedniego.
i) Opiniowanie wniosków w zakresie likwidacji i tworzenia dróg gminnych,
przygotowanie projektów uchwał pod obrady sesji RG.
j) Przygotowanie planów dotyczących oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie gminy.
k) Współudział w przygotowaniu umów z przedsiębiorstwami na dostawę energii
elektrycznej i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego.
l) Współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie
zimowego utrzymania dróg, oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.
ł) Nadzór nad robotami publicznymi w zakresie remontów obiektów i dróg gminnych.
m) Rozliczanie rzeczowe i materiałowe wykonywanych zadań w ramach robót
publicznych.
 
 
 4. Wymagane dokumenty:
          
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie
d) kwestionariusz osobowy
e) kserokopie świadectw pracy
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska
 pracy
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. drogownictwa w terminie do dnia 20 marca 2009 roku do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Kandydat zostanie zatrudniony na okres próbny do 3 miesięcy a następnie na czas określony do 6 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny umowa będzie zawarta na czas nieokreślony
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
 
Walim, dnia 25.02.2009r
 
 

 


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
  
 
na podinspektora ds. drogownictwa
 
nazwa stanowiska pracy
 
  
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na w/w stanowisko został/a wybrany/a
Pan/i Roman Gawryś  zamieszkały/a w Walimiu
               Imię i nazwisko                miejsce zamieszkania
 
 
 
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Łuczak
                                                           Walim 24.03.2009r
 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2009-02-07 20:15:57
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:16:18
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2798

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij