Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wględu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim: cz. I A i B, cz. II A i B, cz. III

Walim, dnia 12.11.2010 roku

IT. 7322/5/2010

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Walim

 

o wyłożeniu do publicznego wględu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim: cz. I A i B, cz. II A i B, cz. III A i B wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zpóżn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/139/2008 Rady Gminy Walim z dnia 30 czerwca 2008r. roku o przystępieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wględu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim dla cz.: I A i B, II A i B, III A i B wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 listopada 2010 r. do 13 grudnia 2010 r. w siedzibie Urządu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 8 oraz w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza 75 w godzinach od 14:00 do 17:30 (za wyjątkiem czwartków).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się 7 grudnia 2010 r. w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza 75, o godzinie 13.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planów miejscowych, może wnieĹ?Ä? uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2010 r.

 

Jednoczeńnie informują, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projektach „miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim dla cz.: I A i B, II A i B, III A i B "

- o prognozach oddziaływania na środowisko ww. dokumentów,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektów planów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wględu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępwaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim w formie pisemnej, ustnie do protokołu w  pok. 8 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@walim.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Walim.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2010-11-16 07:56:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2010-11-16 07:58:23
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:23
Ilość wyświetleń:1437

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij