Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy, pracownik socjalny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza
  nabór      
na wolne stanowisko pracy
pracownik socjalny
 
   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu  
 
 
1.         Wymagania niezbędne:
 
dyplom ukończenia szkoły pracowników socjalnych , nadający tytuł zawodowy w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia,socjologia lub nauki o rodzinie.
        Nie był karany za przestępstwa popełniane umyślnie
        Brak przeciwwskazań lekarskich do w/ w stanowiska
 
2.     Wymagania dodatkowe:
 
a)        podstawowa znajomość ustawy o pomocy społecznej i ustawy o   dodatkach mieszkaniowych
b)        umiejętność obsługi komputerowych systemów   informatycznych
 
          Cechy osobowości: 
            komunikatywność,    samodzielność myślenia i działania ,
             zaangażowanie , umiejętność pracy w zespole 
 
2.       Zakres wykonywanych zadań:
 
 
    a) Rozeznanie w drodze wywiadu   środowiskowego sytuacji życiowej osób i rodzin dla celów pomocy społecznej.Organizowanie różnorodnych form pomocy,wsparcia osobom potrzebującym. Współpraca z instytucjami i specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego.
    b) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, kompletowanie dokumentacji ,   przygotowywanie decyzji i list wypłat.
 
 
4.          Wymagane dokumenty:
 
a)       życiorys (CV)
b)       dokument poświadczający wykształcenie
c )    list motywacyjny
d)   kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o pracę
e)   Inne dodatkowe dokumenty o   posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach kserokopię
       zaświadczeń o   ukończonych kursach, szkoleniach,
c)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego w/ w stanowiska pracy
d)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełniane umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Długiej 10 pokój Nr. 2 z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko
pracownika socjalnego w terminie do dnia 07. 12. 2007r. do godz. 15.
Aplikacje które wpłyną   do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej /www. bip. walim.pl / oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Długiej 10
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002rr. Nr 101,poz.926) oraz ustawy z dn. 22.03. 1990r pracownikach samorządowych / Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1593 z późn. zm)
 
Walim 22. 11. 2007r.                                                                              Kierownik
                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej
                                   Barbara Grześków
 
 
                                                                                                              
                                             
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu
                                                      
 
pracownik socjalny
..............................................................................
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
      Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu  
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu:
 
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko
 
 
Miejsce zamieszkania
1.
 
Katarzyna   Anetta Borowiec
 
 
          
             58-321 Jugowice
 
2.
Monika Maciak
              58-320 Walim
 
 
                                                                                                                                    10. 12. 07 Anna Neuberg
                                                                        
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
                                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu
........................................................
........................................................
 
pracownik socjalny
 
............................................................................
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
              Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrana:
Pani Katarzyna Borowiec,   zamiewszkała w Jugowice
 
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Katarzyna Borowiec spełnia wymogi zawarte w ogłaszeniu. Wykazała się wiedzą z zakresu stosowania przepisów ustawy o wydatkach mieszkaniowych i ustawy o pomocy społecznej. W wyniku rozmowy i testu uzyskała   największą ilość punktów.
 
 
 
 
                                              14.12. 2007r. Przewodnicząca Komisji
                                                                    Barbara Grześków
..................................................................
/data, podpis osoby upoważnionej
                       

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2007-11-07 20:12:54
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:13:20
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2901

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij