Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. kadrowo - księgowych

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
referent ds. kadrowo - księgowych
 
 
1.                  Nazwa i adres jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8
2.                  Określenie stanowiska urzędniczego – referent ds. kadrowo - księgowych
3.                  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 
1.         Wymagania niezbędne:
a)                  posiada obywatelstwo polskie
b)                  posiada wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane w zakresie ekonomii lub administracji,
c)                  ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
d)                  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e)                  nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
f)                    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 
2.                  Wymagania dodatkowe:
a)                  znajomość przepisów prawa z zakresu prawa pracy, finansów publicznych,
b)                  znajomość prawa samorządowego i z zakresu rachunkowości budżetowej,
c)                  umiejętność obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office oraz Internetu, mile widziana znajomość programu Płatnik oraz MultiCash, programów księgowych i płacowych,
d)                  predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, samodzielność.
 
4.                  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. kadrowo - księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu
 
a)                  wstępne przygotowywanie dokumentów do księgowania,
b)                  prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej,
c)                  sprawozdawczość do GUS, ZUS,
d)                  przygotowywanie list wypłat gotówkowych,
e)                  przygotowywanie poleceń przelewów świadczeń i innych zobowiązań OPS.
 
 
 
 
5.                  Wymagane dokumenty od kandydatów :
 
a)                  list motywacyjny,
b)                  życiorys ( CV)
c)                  kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
d)                  kserokopie świadectw i dyplomów poświadczających wykształcenie
e)                  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)                    kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania )
g)                  kserokopia dowodu osobistego,
h)                  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)                    zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
j)                    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
k)                  dane kontaktowe
l)                    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.).
 
6.                  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 
a)                  Termin składania dokumentów do 22 maja 2009r do godz. 10.00
b)                  Miejsce składania dokumentów : Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu
ul. Długa 8 58-320 Walim, pok. Nr 1
c)                  dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem-„ Referent ds. kadrowo - księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu.”
 
7.                  Dodatkowe informacje :
 
a)                  Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełniania wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.
b)                  Lista osób, które spełniły wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu.
c)                  Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna oraz postępowanie sprawdzające odbędzie się 25 maja 2009r o godz. 13.00 a osoby zostaną powiadomione indywidualnie.
d)                  Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.
e)                  Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walim i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.
f)                    Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.
 
Oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 23.07.2007r Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu   w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu”.
 
                                                                       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
                                                                                              Anna Neuberg
 
 

08-05-2009 Walim

kwestionariusz do pobrania


Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds. kadrowo- księgowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu
 
W wyniku zakończenia naboru nie obsadzono w/w stanowiska. Wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych.
 
                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
                                                                       Anna Neuberg

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2009-05-07 20:11:53
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:12:15
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2327

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij