Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na stnowisko referenta ds. obsługi klienta

WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent ds. obsługi klienta 
 
  1. Wymagania niezbędne:
a)       Wykształcenie średnie ekonomiczne.
b)       Staż pracy 5 lat.
c)       Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
e)       Posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
f)         Jest mieszkańcem gminy Walim.
  1. Wymagania dodatkowe:
a)       Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.
b)       Umiejętność obsługi systemów informatycznych.
c)       Cechy osobowości: sumienność i staranność, szybkość i trafność podejmowania decyzji, umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność pracy w zespole.
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)       przyjmowanie korespondencji bezpośrednio od klienta
b)       wydawanie druków urzędowych
c)       przesyłanie drogą elektroniczną korespondencji pracownikom
  1. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV)
b)       list motywacyjny
c)       dokument poświadczający wykształcenie / świadectwo dojrzałości/
d)       kwestionariusz osobowy
e)       kserokopie świadectw pracy
f)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.)
g)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska pracy
h)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu  Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. obsługi klienta w terminie do dnia 10.09.2007r do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 
Walim, dnia 21.08.2007r
 
 
Wójt Gminy
Adam Hausman

 

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM
 
 
58-320 WALIM ul. BOCZNA 9
 
 
 
 

 
LISTA KANDYDATÓW
 
 

 
 
Referent ds. obsługi klienta
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci :
 
 
 
 

 Lp.
 Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
Irena Kilanowska
Glinno
2.
Grażyna Świta
Zagórze Śląskie
3.
Katarzyna Wielowska
Olszyniec

 
 
 
 
 
Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 13.09.2007r

 

 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko
 
Referenta ds. obsługi klienta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin:
 
Dnia 19 września 2007r o godzinie 12.00 sala narad w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne
 z kandydatami.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
 
 
Na referenta ds. obsługi biura klienta
w Urzędzie Gminy
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pani  Kilanowska Irena zamieszkała w Glinnie
  Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kilanowska Irena w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko uzyskał łącznie najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej .
 
 
Przewodniczący Komisji
Huberta Tytko
                                                           Walim 19.09.2007r

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2007-08-07 20:09:51
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:10:16
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2947

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij