Walim, dnia 30.03.2011

INFORMACJA

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od   30.03.2011 r.  do   20.04. 2011 r. wykaz  nr   3/2011  z dnia  29.03.2011 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do   sprzedaży.

 

Wykaz Nr 3/2011 z dnia 29 marca 2011 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.

1

SW1W26884

Walim ul. Kościuszki 10/11 Nr obrębu 0009 Jednostka ewidencyjna Walim

562/3

990 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 785/10 000

Lokal mieszkalny złożony z kuchni i pokoju pow.użytk. 49, 00 m2 oraz piwnicy o pow. 9,59 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy

Cena lokalu 57400 zł. zwrot kosztów dokumentacji

2

SW1W83529

Walim ul. Boczna 10/4 nr obrębu 0009Jednostka ewidencyjna Walim

324/2

397 m 2udział w częśiach wspólnych nieruchomości 656/10 000

Lokal mieszkalny złożony z kuchni i pokoju o pow. użytk. 17,74 m2 oraz komórki o pow. 4,74 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.

Cena lokalu 21100 zł. zwrot kosztów dokumentacji

3

SW1W33047

Walim ul. Kolonia Górna nr 8 nr obrębu 0009 Jednostka ewidencyja Walim

443

1095 m 2

Budynek mieszkalny zawierający jeden lokal mieszkalny złożony z kuchni, sieni i wc na parterze oraz pokoju i korytarza na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 62,69 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym zawierającym jeden lokal mieszkalny. Sposób zagospodarowania: budynek mieszkalny. Sprzedaż budynku na rzecz najemcy.

Cena nieruchomości 45 300 zł. zwrot kosztów dokumentacji

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 30 marca 2011 roku.