Walim, dnia 20.12.2010 r.
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od     20.12. 2010 r. do     11.01.2011 r. wykaz nr       17/2010 z dnia 16 .12. 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do   sprzedaży 
     
 
 
 
Wykaz Nr 17/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.
1
SW1W40667
Jugowice ul. Główna 21/11
 
Nr obrębu
 0003 Jednostka ewidencyjna Walim
86/3
1050 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 852/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni , pokoju, wc oraz spiżarki pow. użytk. 50,54 m2 oraz dwóch piwnic o pow. 7,64 m 2 11,05 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
Cena lokalu
 77 400 zł. zwrot kosztów dokumentacji
2
SW1W37596
Walim ul. Różana 23/6
 
Nr obrębu
 0009
Jednostka ewidencyjna Walim
513/4
1372 m 2
udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2205/10 000
lokal mieszkalny złożony z kuchni, przedpokoju, dwóch pokoi, wc schowka i spiżarki o pow. użytk. 62,02 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.
Cena lokalu
 76 100 zł. zwrot kosztów dokumentacji
3
SW1W/26665
 
Zagórze SL. ul. Główna
 
Nr obrębu
 0010 Jednostka ewidencyjna Walim
368/1
451 m 2
Działka w użytkowaniu wieczystym,zabudowana pawilonem handlowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
Zabudowa usługowa o nieuciężliwym charakterze. Sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Cena sprzedaży działki
 9 065 zł.
 zwrot kosztów dokumentacji

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 / mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 20 grudnia 2010 roku.