Walim, 6.12. 2010 r.
O g Ĺ? o s z e n i e
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    6.12. 2010 r. do   27.12.2010 r. wykaz nr 15/2010 z dnia 2 .12. 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do   sprzedaży oraz wykaz nr 16/2010 r. z 2.12. 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
 
Wykaz Nr 15/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy. Cena lokalu
1
SW1W26291
Walim ul. Boczna nr 10/2 Nr obrębu 0009
324/2
397 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1622/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni i dwóch pokoi o pow.użytk. 43,87 m2 oraz piwnicy o pow.4,46 m 2, strychu o pow. 4,46 m 2 i wc o pow. 2,78 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
58 200 zł. zwrot kosztów dokumentacji
- 2
SW1W30091
Walim ul. Sowia nr 2/1 nr obrębu 009
626/3
1381m 2udział w częśiach wspólnych nieruchomości 906/10 000
lokal mieszkalny złożony z kuchni, dwóch pokoi i Ĺ?azienki o pow. użytk. 42,46 m 2 oraz piwnicy o pow. 1,80 m 2 i stryszku o pow. 7,56 m 2.
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
52 500 zł. zwrot kosztów dokumentacji
3
SW1W26884
Walim ul. Kościuszki nr 10/12
562/3
990 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 458/ 10 000
Lokal mieszkalny złożony z jednego pomieszczenia, tj. kuchni -pokoju o pow. użytk. 24,64 m2 oraz piwnicy o pow. 9,52 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania :lokal mieszkalny.
28 200 zł. zwrot kosztów dokumentacji

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 / mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 6 grudnia 2010 roku.
Wykaz Nr 16/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres lat trzech .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Wysokość czynszu dzierżawnego.
1
SW1W26886
Walim ul. Wyszyńskiego Nr obrębu 0009
574/4
98 m2
Działka zabudowana budynkiem usługowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Tomasza Kohlschreiber.
Zabudowa usługowa. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem na działalność handlowo - usługową.
Roczna stawka czynszu - 10, 00 zł, - za 1m 2 Czynsz płatny do 15 maja każdego roku
- 2
SW1W45789
Zagórze Śląskie Nr obrębu 0010
95/6 udział 1/2
65 m 2
Działka zabudowana domkiem letniskowym typu - Camping stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Lidii PĹ?achta
Zabudowa usługowo - rekreacyjna. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
Roczna stawka czynszu - 10,00 zł, za 1 m2 Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.
3
SW1W45789
Zagórze Śląskie Nr obrębu 0010
95/6 udział 1/2
65 m2
Działka zabudowana domkiem letniskowym typu - Camping stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Andrzeja Synowiec
Zabudowa usługowo - rekreacyjna. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
Roczna stawka czynszu - 10,00 zł, za 1 m2 Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.