Walim, 29.11.2010 rok
 
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
 
 
Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od 30 listopada 2010 r. do 21.12.2010 r. wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z Zarządzeniami: Nr 427/2010, 428/2010 i 429/2010 Wójta Gminy Walim z dnia 29 listopada 2010 r. 
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców
 

Lp.
położenie
numer ewidencyjny działki
powierzchnia do wydzierżawienia (ha)
opis nieruchomości i przeznaczenie
wysokość rocznego czynszu w kwintalach żyta
terminy wnoszenia opłat
1
Rzeczka
40, 42, 43/8, 43/9
7,5722
użytki rolne
10,268
do 15 maja i 15 wrzesnia
2
Zagórze Śląskie
162 i 163
2,1832
użytki rolne
4,23
do 15 maja i 15 września
3
Zagórze Śląskie
46 i 59
3,6176
użytki rolne
4,16
do 15 maja i 15 września
4
Niedźwiedzica
10/7 i 31/3
6,55
użytki rolne
11,764
do 15 maja i 15 września
5
Niedźwiedzica
część dz. 175
4,13
użytki rolne
1,94
do 15 maja
6
Niedźwiedzica
część dz. 175, 113/1, 138/1, 109/1, 136 i część dz. 141/1
16,33
użytki rolne
21,85
do 15 maja i 15 września
7
Walim
70
4,02
użytki rolne
4,02
do 15 maja i 15 września
8
Walim
119, 120/1, 128, 118/6
3,9443
użytki rolne
3,12
do 15 maja i 15 września
9
Walim
170, 249/2, 82/2, 82/3, 136/4, 137
9,334
użytki rolne
11,58
do 15 maja i 15 września
10
Walim
388 i 389/8
7,45
uzytki rolne
9,20
do 15 maja i 15 września
11
Walim
394, 397, 523/1, 392/4, 391, 395 i 392/5
4,20
użytki rolne
5,61
do 15 maja i 15 września

 


Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 

Lp.
położenie
numer działki
powierzchnia do wydzierżawienia
opis nieruchomości
wysokość rocznego czynszu( w kwintalach żyta, złotych
terminy wnoszenia opłat
1
Dziećmorowice
część 198/3
1,03 ha
użyki rolne
0,9 kwintala
do 15 maja
2
Dziećmorowice
416
0,2811 ha
użytek rolny
82,22 zł
do 15 maja
3
Dziećmorowice
419
0,05 ha
użytek rolny
26 zł
do 15 maja
4
Dziećmorowice, obręb Rusinowa
część 190/2
0,035 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
5
Jugowice
część 58/5
0,048 ha
ogródki, grunt pod komórkami i pod garażem
do 100 m2 - 10 zł, za 1 m2 - 2 zł netto za 1m2 - 4 zł netto
do 15 maja
6
Jugowice
część 90
0,032 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
7
Jugowice
402
0,70 ha
użytek rolny
0,40 kwintala
do 15 maja
8
Jugowice
142
0,6411 ha
użytek rolny
1,15 kwintala
do 15 maja
9
Jugowice
141/2
0,14 ha
użytek rolny
54 zł
do 15 maja
10
Jugowice
część 57
0,07 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
11
Jugowice
86/2
0,1928 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
12
Jugowice
część 77/3
0,04 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do maja i 15 września
13
Jugowice
część 440
3,31 ha
użytek rolny
3,68 kwintala
do 15 maja i 15 września
14
Jugowice
293/2
0,35 ha
użytek rolny
0,70 kwintala
do 15 maja
15
Jugowice
58/5
0,0481ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
16
Michałkowa
129/2
0,29 ha
użytek rolny
0,57 kwintala
do 15 maja
17
Michałkowa
172/5
0,2429 ha
użytek rolny
0,44 kwintala
do 15 maja
18
Zagórze Śląskie
część 354
0,0304 ha
ogódek i grunt pod komórkę
16,88 zł + 64 zł netto
do 15 maja
19
Zagórze Śląskie
110/1
0,0621 ha
ogródk, grunt pod komórkami
do 100 m2 - 10 zł za 1 m2 - 2 zł netto
do 15 maja
20
Zagórze Śląskie
część 109/12
0,0309
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
21
Zagórze Śląskie
część 384/5
0,2599 ha
użytek rolny
77,99 zł
do 15 maja
22
Zagórze Śląskie
337
0,048
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
23
Zagórze Śląskie
297/1
0,2076
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
24
Zagórze Śląskie
146
0,06
ogródki
do 100 m2- 10 zł
do 15 maja
25
Olszyniec
10/1
0,31 ha
użytek rolny
0,57 kwintala
do 15 maja
26
Olszyniec
171/4
0,055 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
27
Olszyniec
174/6
0,0581 ha
ogódki
do 100 m2 - 10 zl
do 15 maja
28
Olszyniec
174/8
0,1407 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
29
Glinno
232/2
0,20 ha
użytek rolny
66 zł
do 15 maja
30
Niedźwiedzica
147/11
0,078
ogród przydomowy
37,20 zł
do 15 maja
31
Walim
241/2
1,40 ha
użytek rolny
2,57 kwintala
do 15 maja
32
Walim
228/4
0,24 ha
użytek rolny
74 zł
do 15 maja
33
Walim
159/3
1,79 ha
użytek rolny
1,79 kwintala
do 15 maja
34
Walim
542
1,16 ha
użytek rolny
1,16 kwintala
do 15 maja
35
Walim
część 590
0,08 ha
ogródki, grunt pod garażem
do 100 m2 - 10 zł, za 1 m2 pod garażem 4 zł
do 15 maja
36
Walim
591/5
0,0479
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
37
Walim
część 599/2
0,12 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
38
Walim
609/1
0,03 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
39
Walim
część 673
0,20 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
40
Walim
701/11
0,0739 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
41
Walim
część 563
0,10 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
42
Walim
513/3
0,09 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
43
Walim
734
0,08 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
44
Walim
część 541
0,73 ha
użytek rolny
0,63 kwintala
do 15 maja
45
Walim
603/6
1,29 ha
użytek rolny
użytek rolny
do 15 maja
46
Walim
696
0,22 ha
użytek rolny
0,22 kwintala
do 15 maja

 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców

Lp.
położenie
numer działki
powierzchnia do wydzierżawienia
opis nieruchomości
wysokość rocznego czynszu( w kwintalach żyta, złotych
terminy wnoszenia opłat
1
Glinno
325, 246 i 241
5,32 ha
użyki rolne
8,18 kwitali
do 15 maja i 15 września
2
Glinno
203
0,32 ha
użytek rolny
90 zł
do 15 maja
3
Michałkowa
75/6
0,46 ha
użytek rolny
0,91 kwintala
do 15 maja
4
Michałkowa
69/6 i 69/7
0,3511 ha
użytek rolny
96,22 zł
do 15 maja
5
Niedźwiedzica
33/2
0,17 ha
użytek rolny
0,22 kwintala
do 15 maja
6
Niedźwiedzica
część 90/1
0,4920 ha
użytek rolny
0,7 kwintala
do 15 maja
7
Niedźwiedzica
18/2
0,45 ha
uzytek rolny
0,81 kwintala
do 15 maja
8
Niedżwiedzica
45/1
0,25 ha
użytek rolny
76 zł
do 15 maja
9
Niedźwiedzica
78/2
0,62 ha
użytek rolny
1,13 kwntala
do 15 maja
10
Niedźwiedzica
93/3
0,0465 ha
użytek rolny
24,60 zł
do 15 maja
11
Niedżwiedzica
część 249
0,05 ha
użytek rolny
26 zł
do 15 maja
12
Niedźwiedzica
90/4
0,2895 ha
użytek rolny
83,90 zł
do 15 maja
13
Niedżwiedzica
część 141/1
3,75 ha
użytek rolny
5,22 kwintala
do maja i 15 września
14
Olszyniec
78/2
0,82 ha
użytek rolny
1,02 kwintala
do 15 maja
15
Olszyniec
127
1,33 ha
użytek rolny
1,94 kwintala
do 15 maja
16
Olszyniec
223/1
0,68 ha
użytek rolny
1,36 kwintala
do 15 maja
17
Olszyniec
część 48/4
0,88 ha
użytek rolny
0,88 kwintala
do 15 maja
18
Zagórze Śląskie
część 354
2,28 ha
staw i teren leśny
4,22 kwintala
do 15 maja i 15 września
19
Zagórze Śląskie
383
0,5811 ha
użytek rolny
1,18 kwintala
do 15 maja
19
Zagórze Śląskie
109/14
0,05 ha
ogródki przydomowe
26 zł
do 15 maja
20
Zagórze Śląskie
316
0,2793 ha
użytek rolny
81,86 zł
do 15 maja
21
Zagórze Śląskie
część 368/4
0,10 ha
ogródek przydomowy
46 zł
do 15 maja
22
Zagórze Śląskie
część 367/2
0,1128 ha
ogódki przydomowe
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
23
Zagórze Śląskie
część 332
0,06 ha
ogródki przydomowe
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
24
Jugowice
część 208
0,70 ha
użytek rolny
-
-
25
Jugowice
57
0,20 ha
ogródki przydomowe
do 200 m2 - 14 zł
do 15 maja
26
Jugowice
część 544
0,0708 ha
ogródki przydomowe
do 200 m2 - 14 zł
do 15 maja
27
Jugowice
część 156/14
0,4693 ha
użytek rolny
0,03 kwintala
do 15 maja
28
Jugowice
106/4 i 106/5
0,2138 ha
użytek rolny
68,76
do 15 maja
29
Jugowice
część 439/8
0,01 ha
użytek rolny
10 zł
do 15 maja
30
Jugowice
część 439/9
1,00 ha
użytek rolny
1 kwintal
do 15 maja
31
Dziećmorowice
16, 15/3 i 15/4
0,54 ha
użytek rolny
0,65 kwintala
do 15 maja
32
Dziećmorowice
267/5
1,70 ha
użytek rolny
1,07 kwintala
do 15 maja
33
Dziećmorowice
478/3
3,5014 ha
użytek rolny
3,88 kwintala
do 15 maja i 15 września
34
Dziećmorowice
225
2,83 ha
użytek rolny
3,06 kwntala
do 15 maja i 15 września
35
Dziećmorowice, obręb Rusinowa
część 190/2
0,0325 ha
ogródki przydomowe
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
36
Dziećmorowice, obręb Rusinowa
150
0,01 ha
ogródek przydomowy
10 zł
do 15 maja
37
Walim
część 127/5
0,1880 ha
ogródki przydomowe
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
38
Walim
część 122 i 121
0,06 ha
ogródek
30 zł
do 15 maja
39
Walim
część 163 i 107/4
1,72 ha
użytek rolny
1,24 kwintala
do 15 maja
40
Walim
161
1,31 ha
użytek rolny
0,42 kwintala
do 15 maja
41
Walim
392/1, 392/2 i 392/3
3,3968 ha
użytki rolne
1,95 kwintala
do 15 maja
42
Walim
392/5
1,02 ha
użytek rolny
1,40 kwintala
do 15 maja
43
Walim
część 605/2 i część 610/4
0,5396 ha
ogródek
133,92 zł
do 15 maja
44
Walim
część 170
1,08 ha
użytek rolny
1,08 kwintala
do 15 maja
45
Walim
część 605/2
0,0583 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
46
Walim
część 590
0,01 ha
ogródek
10 zł
do 15 maja
47
Walim
383
0,06 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
48
Walim
część 409/2
0,07 ha
ogródek
34 zł
do 15 maja
49
Walim
część 409/1
0,9737 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
50
Walim
703
0,05 ha
ogódek
26 zł
do 15 maja
51
Walim
489/5
0,0771 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
52
Walim
630
0,3368
ogródki
do 100 m 2- 10 zł
do 15 maja
53
Walim
część 631/1
0,12 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
54
Walim
część 467
0,2040 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
55
Walim
część 627
0,1463 ha
ogródki
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
56
Walim
część 121
0,04 ha
ogródek
22 zł
do 15 maja
57
Walim
część 325, 323/4 i 323/6
0,085 ha
ogródek
40 zł
do 15 maja
58
Walim
część 323/4
0,02 ha
ogródek
14 zł
do 15 maja