Walim, dnia 25.10.2010 r.
 
  
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od     25.10.2010 r. do   16.11. 2010 r. wykaz nr 13/2010 z dnia    21.10.2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr    420/2010   Wójta Gminy Walim z dnia      21.10.2010 r.
 
                
 
Wykaz Nr 13/2010 z dnia 21 października 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości.
1
SW1W/00036 813
Walim ul. Wyszyńskiego nr 7 / 1 Nr obrębu 0009
412/9
754 m2
Lokal mieszkalny złożony z jednego pomieszczenia pokoju - kuchni o łącznej pow. 29, 81 m 2 oraz piwnicy o pow. 5,57 m 2 i Wc o pow. 1,73 m2 Udział w nieruchomości wspólnej 646/10000.
Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem - lokal mieszkalny.
26 000, 00 zł. cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 25 października 2010 roku.