Walim, dnia      14.10.2010 r.
 
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostanie wywieszony na okres od     18.10.2010 r. do   8.11. 2010 r. wykaz nr 12/2010 z dnia    14.10.2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr    418/2010   Wójta Gminy Walim z dnia      14.10.2010 r.
 
Wykaz Nr 12/2010 z dnia 14 października 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości.
1
SW1W/00024690
OLszyniec ul. Świdnicka 7/ 1a Nr 0008
174/2
2145 m2
Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, kuchni, 2 pokoi, wc o łącznej pow. 60,00m2 Udział w nieruchomości wspólnej 1624/10000.
Zabudowa mieszkaniowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem - lokal mieszkalny.
58 000, 00 zł. cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu
2
SW1W/00026291
Walim ul. Srebrna Nr 0009
540/8
1069 m 2
Działka niezabudowana, położona przy drodze asfaltowej, uzbrojona w urządzenia komunalne, brak kanalizacji sanitarnej.
Zabudowa mieszkaniowa.Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
40 000, 00zł. + 22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 18 października 2010 roku.