Walim, dnia    7.10.2010 r.
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostanie wywieszony na okres od    11.10.2010 r. do    2.11. 2010 r. wykaz nr 9/2010 z dnia 1.09.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr    416/2010   Wójta Gminy Walim z dnia      7.10.2010 r.
 
 
Wykaz Nr 11/2010 z dnia 7 października 2010 r. nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży .
 

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy. Cena lokalu
1
SW1W/00031006
Walim ul. Wyszyńskiego 25/4 Nr obrębu 0009
315/2
1520 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2766/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, wc, przedpokoju, dwóch pokoi na I piętrze i 1 pokoju na strychu o pow. użytk. 75,20 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej pow. 8,81 m 2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
109 500 zł. zwrot kosztów dokumentacji

 
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651/ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 11 października 2010 roku.