Wykaz Nr 10/2010 z dnia 15 września 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości.
1
SW1W/00071378
Rzeczka Nr 0008
89/6
440 m2
Działka niezabudowana , nieuzbrojona w urządzenia komunalne, położona przy drodze asfaltowej .
Zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
16 000, 00 zł. + 22 % VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu
2
SW1W/00071221
Walim ul. Wyszyńskiego Nr 0009
157/3
3248 m 2
Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia komunalne, położona przy drodze gruntowej.
Zabudowa mieszkaniowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
78 000, 00zł. + 22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu
3
SW1W/00034954
Walim ul.Mickiewicza Nr 0009
649/5
3285 m 2
Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia komunalne, położona przy drodze gruntowej.
Zabudowa mieszkaniowo – usługowa .Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
59 000, 00 zł. + 22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
4
SW1W/00034955
Walim ul. Mickiewicza Nr 0009
649/6
3119 m 2
Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia komunalne, położona przy drodze gruntowej.
Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
56 500, 00 zł. + 22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 20 września 2010 roku.
 

 

Walim, dnia     15.09.2010 r.
 
 
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostanie wywieszony na okres od    20.09.2010 r. do    12.10. 2010 r. wykaz nr 10/2010 z dnia  15.09.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr    413/2010   Wójta Gminy Walim z dnia      15.09.2010 r.