Walim, dnia    1.09.2010 r.
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    2.09.2010 r. do    22.09. 2010 r. wykaz nr 9/2010 z dnia 1.09.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr    409/2010   Wójta Gminy Walim z dnia      1.09.2010 r.
 
 
Wykaz Nr 9/2010 z dnia 1 września 2010 r. nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy. Cena lokalu
1
SW1W/00031257
Dziećmorowice ul.Sienkiewicza 57/6 Nr obrębu 0001
371/1
1794 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2563/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, wc, przedpokoju, dwóch schowków o pow. użytk. 78,45 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej pow. 55,31 m 2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
102 300 zł. zwrot kosztów dokumentacji

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651/ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 2 września 2010 roku.