O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od   12.08.2010 r. do    2.09. 2010 r. wykaz nr 8/2010 z dnia 11.08.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr    403/2010   Wójta Gminy Walim z dnia     11.08.2010 r.
 
 
 
Wykaz Nr 8/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. nieruchomości lokalowych gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców. Cena
1
SW1W/00063779
Dziećmorowice ul.Sienkiewicza 70/1 Nr obrębu 0001
105
1261 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1162/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, wc i schowka o pow. użytk. 35,65 m2 oraz piwnicy o pow. 2,63 m2 i komórki o pow. 5,15 m 2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu
 46 700 zł. zwrot kosztów dokumentacji
2
SW1W/00063779
Dziećmorowice ul.Sienkiewicza 70/4 Nr obrębu 0001
105
1261 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 21021/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, wc , trzech pokoi o pow. użytk. 67,22 m2 oraz piwnicy o pow. 3,19 m2 i stryszku o pow. 8,11 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 90500 zł. zwrot kosztów dokumentacji
3
SW1W/00063779
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 70/5 Nr obrębu 0001
105
1261 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 3868/10 000
Lokal mieszkalny złożony z sieni, przedpokoju, kuchni, 3 pokoi, Ĺ?azienki z wc o pow.użytk. 104,88 m2 oraz piwnicy o pow. 2,74 m2 , komórki o pow. 17,73 m 2 oraz trzech pomieszczeń gospodarczych o pow. 7,84, 8,54 i 2,75 m 2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu
 131 400 zł. zwrot kosztów dokumentacji
4
SW1W/00036813
Walim ul. Wyszyńskiego 7/2 Nr obrębu 0009
412/9
754 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1572/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, dwóch pokoi, wc o pow. użytk. 57,54 m 2 , werandy o pow. 10,62m 2 , pom. gospodarczego o pow. 22,15 m 2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu
 82 800 zł. zwrot kosztów dokumentacji
5
SW1W/00032655
Walim ul. Wyszyńskiego nr 26/4
364/3
1574 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1776/10 000
Lokal mieszkalny złożony z dwóch przedpokoi, kuchni, trzech pokoi, wc o pow. użytk. 60,89 m2 , dwóch piwnic o pow. 3,54 m2 i 18,94 m2 oraz strychu o pow. 0,94 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu
 93 300 zł. zwrot kosztów dokumentacji

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 12 sierpnia 2010 roku.