Walim, dnia     5.08.2010 r.
 
 
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    9.08.2010 r. do   30.08. 2010 r. wykaz nr 7/2010 z dnia 5.08.2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 398/2010   Wójta Gminy Walim z dnia     5.08.2010 r.
 
                
 
 
 
Wykaz Nr 7/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

L.p.
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat .
1
Zagórze ĹŚl. obręb Zagórze Śląskie
95/2 , 95/3, 95/4 , 95/5, 95/9
534 m 2
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawć zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiacej własność Agnieszki Tomaniewskiej , prowadzacej działalność pod firmą Usługi Gastronomiczno - Hotelarskie.
Zabudowa usługowa .
czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku w wysokości 6,00 zł. za 1 m 2 + 22 % podatek VAT