Walim, dnia    11.06.2010 r.
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od   14.06.2010 r. do   5.07. 2010 r. wykaz nr 6/2010 z dnia 11.06.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr   381/2010   Wójta Gminy Walim z dnia     11.06.2010 r.
 
Wykaz Nr 6/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. nieruchomości lokalowych gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców. Cena
1
SW1W/00030633
Walim ul.Wyszyńskiego 31 /4 - 0009
269
1700 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1734/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, przedpokoju o pow. użytk. 42,70 m2 oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow. 7,10 m2 i o pow. 13,68 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena 57 500 zł. zwrot kosztów dokumentacji
2
SW1W/00047889
Walim ul. Wyszyńskiego 92-92A/3 - 0009
127/4
3424 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 541/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, wc, przedpokoju , pokoju o pow. użytk. 32,20 m2 oraz komórki o pow. 6,35 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 34500 zł. zwrot kosztów dokumentacji
3
SW1W/00039210
Olszyniec ul.Świdnicka 9/1 -0006
174/7
818 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1570/10 000
Lokal mieszkalny złożony z dwóch kuchni i dwóch pokoi o pow. użytk. 47,77 m2 oraz komórki o pow. 11,83 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 53900 zł. zwrot kosztów dokumentacji
4
SW1W/00026291
Walim ul.3- go Maja 5/2-0009
597
1400 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1098/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, wc o pow. użytk. 45,90 m 2 piwnicy o pow. 3,03 m 2 trzech komórek o pow. 2,87, 8,26, 1,48 m 2 i stryszku o pow. 9,11m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 66000 zł. zwrot kosztów dokumentacji
5
SW1W/00026291
Walim ul.3-go Maja 5/9 0009
597
1400 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 739/10 000
Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, schowka o pow. użytk. 44,66 m2 oraz komórki o pow. 2,87 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
 
 
 
 
 
cena lokalu 62200 zł. zwrot kosztów dokumentacji
6
SW1W/00026291
Walim ul. 3- go Maja 5/5 - 0009
597
1400 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1392/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, dwóch pokoi o pow. użytk. 61,35 m2 oraz komórki o pow. 2,87 m2,piwnicy o pow. 9,86 m2,garażu o pow.14,52m2 wc o pow. 0,94 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu
89 700 zł. zwrot kosztów dokumentacji-

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 14 czerwca 2010 roku.