Walim, dnia   16.04.2010 r.
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od   19.04.2010 r. do   11.05. 2010 r. wykaz nr 5/2010 z dnia   16.04.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr   369/2010   Wójta Gminy Walim z dnia   16.04.2010 r.
 
Wykaz Nr 5/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. nieruchomości lokalowych gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców. Cena
1
SW1W/00050126
Dziećmorowice obręb Rusinowa 0007 ul. Bystrzycka 8/3
171
700 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2578/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 3 pokoi, schowka, wc ,garderoby o pow. użytk. 46,55 m2 oraz dwóch piwnic o pow. 1,95 m2 i o pow. 4,30 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym .Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 71300 zł. zwrot kosztów dokumentacji
2
SW1W/00074072
Walim ul. Mickiewicza 10/1 0009
468/3
759 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2766/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 3 pokoi, wc, przedpokoju o pow. użytk. 53,45 m2 oraz pom. gosp. o pow. 8,83 m 2 komórki o pow.2,89 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 73900 zł. zwrot kosztów 
dokumentacji
3
SW1W/00081346
Dziećmorowice obreb Rusinowa 0007 ul.Bystrzycka 19/6
121/1
1502 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1740/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, dwóch pokoi, dwóch schowków, przedpokoju o pow. użytk. 55,46 m2 oraz piwnicy o pow. 5,42 i komórki o pow. 3,20 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 70000 zł. zwrot kosztów dokumentacji
4
SW1W/00081346
Dziećmorowice obręb Rusinowa ul. Bystrzycka 19/1 0007
121/1
1502 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1713/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, Ĺ?azienki z wc, przedpokoju o pow. użytk.54,33m 2 piwnicy o pow. 2,85 m 2 i dwóch komórek o pow. 2,96 i 2,96 m 2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 77500 zł. zwrot kosztów dokumentacji
5
SW1W/00036401
Zagórze Śląskie ul. Główna 46/1 0010
131
617 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2029/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, Ĺ?azienki z wc o pow. użytk. 43,60 m2 oraz strychu o pow. 3,24 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 64300 zł. zwrot kosztów dokumentacji

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 19 kwietnia 2010 roku.