Walim, dnia 31.03.2010 r.
 
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od 6.04. 2010 r. do 27.04. 2010 r. wykaz nr       4/2010 z dnia   31.03.2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży 
 
 
 Wykaz Nr 4/2010 z dnia 31 marca 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działek
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie art. 231 KC. Cena nieruchomości
1
SW1W/00032348
Walim ul. Wyszyńskiego numer obrębu 0009
376/17
107 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 48 m 2 oraz o wartości budynku 15 200 zł. przewyższającej znacznie wartość działki, która wynosi 6350 zł.
Zabudowa mieszkaniowa oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C.25 MN możliwa realizacja zabudowy uzupeśniającej.
cena działki 6350 zł. cena budynku 15 200 zł.
2
SW1W/00032346
Walim ul. Wyszyńskiego numer obrębu 0009
376/16
-36 m 2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 32 m 2 oraz o wartości budynku 12450 zł. przewyższającej znacznie wartość działki, która wynosi 2150 zł.
Zabudowa mieszkaniowa oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C.25 MN możliwa realizacja zabudowy uzupeśniającej.
cena działki 2150 zł. cena budynku 12450 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 6 kwietnia 2010 roku.