Walim, dnia 5 marca 2010 r.
 
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 został wywieszony na okres 21 dni tj. od 8 marca do 29 marca 2010 roku wykaz nieruchomości gminnych do dzierżawy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 354 Wójta Gminy Walim z dnia 4 marca 2010 r.

załącznik do zarządzenia nr 354 Wójta Gminy Walim
 z dnia 4 marca 2010 roku
W y k a z Nr 1 / 2010
z dnia 4 marca 2010 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 

 

Lp.
położenie
oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów
powierzchnia do wydzierżawienia
opis nieruchomości
wysokość rocznego czynszu
terminy wnoszenia opłat
1
Niedźwiedzica
cz. 111
0,46 ha
użytek rolny
0,46 q
do 15 maja
2
Niedźwiedzica
cz. 112
0,70 ha
użytek rolny
0,55 q
do 15 maja
3
Niedźwiedzica
cz. 113/3
1,29
użytek rolny
1,75 q
do 15 maja
4
Niedżwiedzica
cz. 114
1,08
użytek rolny
1,83 q
do 15 maja
5
Niedźwiedzica
cz. 90/1
2,00
użytek rolny
3,72 q
do 15 maja
6
Dziećmorowice, obręb Rusinowa
cz. 142
200 m2
pod parking
600 zł + VAT
do 15 maja
7
Walim
534/1
500 m2
ogródki
26 zł
do 15 maja
8
Walim
695
700 m2
ogródki
34 zł
do 15 maja
9
Walim
538/1
200 m2
ogródki
14 zł
do 15 maja
10
Walim
538/3
300 m2
ogródki
18 zł
do 15 maja
11
Walim
535/3
994 m2
użytek rolny
45,76
do 15 maja
12
Walim
659/2
0,41 ha
użytek rolny
0,41 q
do 15 maja
13
Walim
149/4
0,15 ha
ogródki
56 zł
do 15 maja
14
Walim
151/4
0,27 ha
ogródki
80 zł
do 15 maja
15
Walim
152/2
300 m2
ogródki
18 zl
do 15 maja
16
Zagórze Śląskie
210
0,46 ha
użytek rolny
0,40 q
do 15 maja
17
Zagórze Śląskie
223/5
0,3955 ha
uzytek rolny
0,53 q
do 15 maja
18
Zagórze Śląskie
223/4
0,3136 ha
uzytek rolny
0,48 q
do 15 maja
19
Zagórze Śląskie
235/2
0,2868 ha
użytek rolny
0,36 q
do 15 maja
20
Zagórze Śląskie
243/1
0,31 ha
uzytek rolny
0,67 q
do 15 maja
21
Zagórze Śląskie
425/2
0,08 ha
użytek rolny
38 zł
do 15 maja
22
Zagórze Śląskie
cz. 332
0,20 ha
poprawa zagospodarowania
do 100 m2 - 10 zł
do 15 maja
23
Zagórze Śląskie
cz. 354
40 m2
pod garażem
160 zł + VAT
do 15 maja